Buying on strength

Het motto ‘buying on strength, selling on weakness’ wordt in de praktijk door veel technische analisten toegepast. Het is een uitermate eenvoudig systeem om de langetermijn winnaars op de beurs te selecteren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Relatieve Sterkte Index en een aantal criteria.

RSI

Om deze beleggingsstrategie goed toe te passen moet u op een aantal criteria letten, de RSI of Relatieve Sterkte Index is hierbij een belangrijk instrument. Deze trading indicator helpt het verkoop- en koopmoment van de aandelen te bepalen. De RSI wordt berekend met behulp van de volgende formule:RSI = 100 – (100 / (1 + (gemiddelde stijging / gemiddelde daling)))

Uitleg bij formule

Om de gemiddelde stijging en gemiddelde daling te berekenen, wordt de koers van een aandeel van elke dag vergeleken met de koers van de dag ervoor. Wanneer de koers hoger is dan de koers van de dag ervoor dan wordt de stijging, het verschil tussen de twee koersen, opgeteld bij de stijgers. De som van al deze stijgingen wordt dan gedeeld door het aantal dagen waarop de berekening berust. Omgekeerd wanneer de koers lager is dan de koers van de dag ervoor dan wordt de daling, het verschil tussen de twee koersen, opgeteld bij de dalers. De som van al deze dalingen wordt dan gedeeld door het aantal dagen waarop de berekening berust, en zo verkrijgt men de gemiddelde dalingWe zullen nu de verschillende criteria bekijken.

Bekijk fondsen op maandbasis en koop ze wanneer de Relatieve Sterkte Index boven de 80-lijn komt.

Dit criterium zorgt ervoor dat we er zeker van zijn dat de trend sterk opwaarts is. De bedoeling van deze strategie is namelijk om naast het behalen van koerswinsten, deze koerswinsten in een zo kort mogelijke tijd te realiseren. Op die manier blijft de portefeuillegroei altijd een stijgend momentum vertonen. Er van uit gaande dat de trend een grotere kans heeft om te worden voortgezet dan om te worden afgebroken, kiezen we dus fondsen die al een tijd stijgen en geen fondsen die met een bodempatroon bezig zijn.Naast het vorige criterium dient de relatieve-sterkte lijn boven zijn stijgende 10-maandgemiddelde te zitten.De relatieve sterkte meet de koers performance van een fonds t.o.v. een andere grootheid, in dit geval de AEX index. Zolang de relatieve sterkte zich boven haar eigen gemiddelde bevindt, presteert het fonds in kwestie dus trendmatig beter dan de index.

Het fonds wordt in portefeuille gehouden totdat de RSI onder de 70-lijn daalt of de relatieve sterkte door haar eigen gemiddelde zakt.

Het exit-signaal wordt daarom gegeven als de trend niet meer opwaarts is, dan wel als het fonds minder goed presteert dan de beursindex.Wanneer deze eenvoudige systematiek wordt gevolgd, worden fondsen geselecteerd die dikwijls een systematische verandering doormaken, waardoor er over een lange termijn een significante verbetering van de winst plaatsvindt. Neem bijvoorbeeld het automatiseringfonds zoals Ordina, Simac, Getronics, en Baan.

Uitgaande van het ‘buying on strength, selling on weakness’ systeem worden deze fondsen al in een vroeg stadium geselecteerd en blijft de belegger gedurende de gehele trend in het fonds. Dit leidt tot rendementen die beduidend boven het gemiddelde liggen.

Het voordeel van deze winners is dat zij natuurlijk veel sterker in koers stijgen dan de gemiddelde beursfondsen. Echter, ook in tijden van een dalende beurs gedragen deze fondsen zich anders dan de gemiddelde fondsen. De koersdaling is over het algemeen minder sterk, waardoor een portefeuille, bestaande uit winners, ook nog eens een goede bescherming blijkt tegen mindere beurstijden.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.