Les 2: Beleggen in aandelen

U kunt met het beleggen in aandelen een hoog rendement behalen, er zitten echter ook grote risico’s aan vast. In onze online cursus krijgt u uitleg over aandelen kopen en verkopen, dividend, aandelenkoersen en tips!

Wat zijn aandelen

Een aandeel is een bewijs van deelname in het vermogen van een onderneming. De bezitter is dus voor een deel eigenaar van dat bedrijf. Deze bezitter wordt ook wel aandeelhouder genoemd en hij heeft een aantal rechten ten opzichte van een beursgenoteerde onderneming gekregen:

 • Medezeggenschap in de onderneming

  Een beursgenoteerde onderneming moet elk jaar een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) organiseren. Hier mogen alle aandeelhouders stemmen over beslissingen van het bestuur.

 • Een aandeel in de winst

  Als een onderneming winst heeft behaald, dan heeft elke aandeelhouder recht op een gedeelte van die winst. De onderneming kan die winst uitkeren door het uitkeren van dividend.

 • Koerswinst

  Voor de meeste aandeelhouders is de kans op een stijging van de aandelenkoers en dus de waarde van het aandeel het belangrijkste recht.

Dividend

Dividend komt van het Latijnse woord “dividere” wat “verdelen” betekent. Als een onderneming genoeg winst heeft behaald kan hij die door middel van een winstuitkering delen met de aandeelhouders: dividend. Als er geen winst wordt gemaakt door de onderneming wordt er meestal ook geen dividend uitgekeerd.Er wordt meestal maar een gedeelte van de winst uitgedeeld, het bedrijf moet ook genoeg cash als reserve over houden om investeringen te kunnen doen of om tegenvallers in slechte jaren op te kunnen vangen.
Dividend kan op drie manieren uitgekeerd worden aan de aandeelhouders:

 • Cashdividend

  Het dividend wordt in contanten uitgekeerd.

 • Stockdividend

  Voor elk bepaald aantal aandelen dat de aandeelhouder heeft, krijgt hij dan een nieuw aandeel uitgekeerd.

 • Keuzedividend

  De aandeelhouder mag bij deze optie kiezen tussen dividend uitgekeerd in aandelen of in contanten.

Aandelenkoersen

Een aandelenkoers wordt beinvloed door verschillende factoren. Enkele belangrijke factoren zijn:

 • De intrinsieke waarde: activa of bezittingen van het bedrijf vermindert met de schulden en dat gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.
 • De koers/winstverhouding
 • Het dividendrendement
 • Het algehele beleggingsklimaat
 • De toekomst- en winstverwachting
 • Geruchten

Preferente aandelen

Dit zijn aandelen die voorrang krijgen bij het uitkeren van dividend. Een belegger met een preferent aandeel krijgt een vast percentage aan dividend, voordat er dividend uit wordt gekeerd aan de aandeelhouders met normale aandelen.

Cumulatief preferente aandelen

Cumulatief preferente aandelen hebben nog een extra voordeel: er wordt met terugwerkende kracht preferent dividend uitgekeerd als er slechte jaren zijn geweest waarbij er geen dividend uit werd gekeerd.

Prioriteitsaandelen

Deze worden ook wel eens een gouden aandeel genoemd. Ze geven recht op bijzondere zeggenschap zoals het benoemen van commissarissen of bestuurders.

Certificaten van aandelen

De bezitter van certificaten heeft geen stemrecht, de onderliggende aandelen zijn in handen van een administratiekantoor dat de certificaten heeft uitgegeven.

Rendement

Het rendement wat u op uw aandeel kunt behalen bestaat uit twee delen:

 • Dividendrendement

  Zoals we hier voor hebben besproken kunt u dividend krijgen van een onderneming waar u aandelen in bezit. Technologie aandelen en groeiaandelen keren meestal geen of erg weinig dividend uit. De koers van een aandeel daalt met de waarde van het uitgekeerde dividend op de dag van de uitkering van het dividend.

 • Koersresultaat

  Als u aandelen tegen een hogere prijs verkoopt dan dat u ze gekocht heeft, maakt u koerswinst op uw belegging. Maar als de waarde van uw aandelen daalt, en u verkoopt op dat moment, dan is er sprake van koersverlies. De koersen kunnen flink schommelen, daarom is timing op de beurs cruciaal.

Aandelen kopen en verkopen

Als u aandelen wilt kopen of verkopen kunt u kiezen uit een bestens order en een limiet order.

 • Bestens order

  Bij een bestens order wordt uw opdracht direct verwerkt en worden de stukken aangekocht of verkocht tegen de best mogelijke aandelenkoers. Het voordeel is dat u vrijwel zeker weet dat uw order wordt uitgevoerd, maar u krijgt geen prijsgarantie. Dat komt omdat u van tevoren nooit precies weet tegen welke koers uw effecten zullen worden verhandeld.

 • Limietorder

  Bij een limiet order geeft u een prijslimiet op. Deze limiet geeft aan tegen welke koers u het aandeel wilt kopen of verkopen, samen met een looptijd waarvoor de order geldt.Als u bijvoorbeeld aandeel X wilt kopen, maar niet meer dan 5 euro per aandeel wilt geven geeft u een limiet op van 5 euro. Daarnaast geeft u een looptijd mee. Dat betekent dat u hiermee bepaalt hoelang u voor aandeel X 5 euro wilt geven. U kunt dit voor 1 dag doen, maar ook bijvoorbeeld voor 1 maand. U moet bij het geven van een opdracht rekening houden met het verschil tussen de beurskoers en de biedkoers en laatkoers.

Orderboek

Op elk moment dat er gehandeld wordt op de beurs worden de koersen vastgelegd. Ook wordt gekeken welke beleggers tegen welke prijs willen kopen en verkopen. Dit alles wordt bijgehouden in het orderboek, hierin staan ook de biedkoersen en laatkoersen.Het is sterk aan te raden om u nog verder te verdiepen in de stof, over hoe de beurs werkt, voordat u echt aan de slag gaat. U voor laten lichten door een beleggingsinstelling is ook een goede optie. Kijk voordat u in zee gaat met een beleggingsinstelling op www.afm.nl. In de registers kun u nakijken welke financiële instellingen onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Aandelen tips

Aandelen zijn vooral geschikt voor beleggers die wat meer risico kunnen en willen nemen want de aandelenkoersen kunnen soms sterk fluctueren. Door aandelen uit verschillende landen te kopen en van verschillende sectoren en ook van bedrijven met verschillende grootte kunt u een grote spreiding krijgen. Het is een uitdaging om genoeg informatie bij elkaar te krijgen om een gewogen beslissing te kunnen maken welke aandelen u wel en welke aandelen u niet gaat kopen. Dit maakt het een spel met veel spanning en kans op grote winsten en verliezen!

Voordelen

 • Het rendement op aandelen kan, zeker op de lange termijn, hoger zijn dan van bijvoorbeeld obligaties of een spaarrekening.
 • Er is een groot aanbod om uit te kiezen, er zijn goede selecties mogelijk voor verschillende strategieën.

Nadelen

 • Beleggen in aandelen vraagt om een actieve houding, de nodige tijd en kennis van zaken.
 • Een aandelenkoers kan sterk fluctueren. Hierdoor kunt u winst maken, maar ook uw inleg kwijtraken. Beleggen in aandelen is daardoor een relatief risicovolle manier van beleggen.
 • U betaalt relatief hoge transactiekosten wanneer u niet zo vaak en met kleine bedragen belegt.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Beleggr.nl en haar redactie accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

<< Ga terug naar les 1 “Starten met beleggen”

Ga verder met les 3 “Handelen in obligaties” >>