Les 5: Beleggen in opties

Beleggen in opties is alleen geschikt voor beleggers met veel ervaring en niet voor beginners. Het verschil met aandelen en obligaties zit in het feit dat een optie een afgeleid product oftewel derivaat is. We gaan leren over de looptijd en uitoefenprijs, call en put opties bekijken en uitvinden hoe u een optie kunt schrijven.

Wat zijn opties?

Een optie is het recht om gedurende een vastgestelde periode (looptijd) een vast hoeveelheid onderliggende waarde te kopen (call) of te verkopen (put) tegen een vooraf vastgestelde prijs (uitoefenprijs). Opties zijn effecten, net als bijvoorbeeld aandelen en obligaties en worden verhandeld op de Euronext Amsterdam Derivatives Market.

Call opties en put opties

Er zijn 2 verschillende soorten opties: call opties en put opties. Een call optie geeft het recht om een bepaalde onderliggende waarde te kopen en een put optie geeft het recht om een bepaalde onderliggende waarde te verkopen.

Standaardisatie

De verhandelbare opties op de Amsterdamse beurs zijn gestandaardiseerd, dat wil zeggen dat een aantal belangrijke aspecten van de rechten vooraf door de beurs zijn vastgelegd. Dit is gedaan om te zorgen dat de koper van opties weet waar hij aan toe is. De hoeveelheid onderliggende waarde waar een optie betrekking op heeft (contractgrootte), de uitoefenprijs, afloopdatum en de looptijd zijn van te voren door de beurs vastgesteld.

Handelsmogelijkheden van gekochte opties

Een belegger die opties heeft gekocht kan verschillende dingen met zijn opties doen:

 • De opties verkopen

  De belegger kan zijn opties verkopen op de optiebeurs.

 • Zijn recht uitoefenen

  De belegger kan zijn recht uitoefenen: als hij callopties heeft kan hij de onderliggende waarde kopen, als hij putopties heeft kan hij de onderliggende waarde verkopen

 • De opties laten aflopen

  In dat geval verliest de belegger de premie die hij voor de opties betaalde. Deze optie is een mogelijkheid als het uitoefenen van het recht geen winst op zou leveren. Betere keuze is echter dan de optie verkopen tegen een lagere premie: door verlies te nemen kan voorkomen worden dat de hele betaalde optiepremie verloren gaat.

Schrijven van opties

Tegenover de belegger die de opties, en rechten, koopt moet iemand staan die de opties, en verplichtingen, verkoopt. Dit verkopen van opties heet schrijven van opties. De schrijver van callopties neemt de verplichting op zich om de onderliggende waarde te leveren, de schrijver van putopties neemt de verplichting op zich om de onderliggende waarde af te nemen.

Verschil opties kopen en schrijven

Voor alle duidelijkheid: de koper van een optie krijgt een recht, de schrijver van een optie gaat een verplichting aan. Het verschil tussen de 2 posities is dat de koper maximaal zijn eigen inleg kwijt kan raken, de schrijver kan veel grotere verliezen maken door de verplichting die hij heeft. De schrijver krijgt de optiepremie als beloning voor het schrijven van de opties.

Dekking geschreven call optie

Bij het schrijven opties heeft u dekking nodig. Dekking is niets anders dan een borg voor het aangaan van de plicht. Aangezien het schrijven van een call-optie een plicht tot verkopen van aandelen betekent, moet u als dekking ook de aandelen bezitten. U kunt echter ook een andere gekochte call-optie aanhouden als dekking. Deze zou echter minimaal dezelfde looptijd en uitoefenprijs bezitten en natuurlijk op hetzelfde aandeel lopen.

Dekking geschreven put optie

Voor een het schrijven van put opties dient u als dekking cash te hebben op uw effectenrekening. Overigens kunt u altijd bij uw bank opvragen hoeveel cash u als onderpand zou moeten hebben. Dit bedrag wordt dan geblokkeerd op uw rekening totdat uw geschreven optie is verlopen.Als dekking voor een geschreven call optie kan dus dienen:

 • Cash
 • Onderliggende waarde
 • Een gekochte call optie met minimaal dezelfde looptijd en een lagere of even hoge uitoefenprijs

Als dekking voor een geschreven put optie kan dienen:

 • cash
 • Een gekochte put optie met minimaal dezelfde looptijd en een hogere of even hoge uitoefenprijs

Waarom zou ik beleggen in opties?

U kunt om meerdere redenen beleggen in opties. Allereerst kunt u met een relatief kleine investering veel geld verdienen, vanwege het hefboomeffect van een optie. Ten tweede kunt u uw beleggingspositie beschermen door gebruik te maken van opties.

Voordelen

 • Mogelijkheid om snel te profiteren van koersstijgingen en dalingen.
 • Met kleine bedragen grote winsten maken (door het hefboomeffect).

Nadelen

 • Vele malen risicovoller dan andere rechtstreekse beleggingen.
 • Kans om je totale inleg te verliezen.
 • Alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers.
 • Veel tijd nodig om dagelijkse de ontwikkelingen te volgen.
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De geboden informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van, en kan niet worden aangemerkt als deskundig persoonlijk advies. Beleggr.nl en Smart Invest accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.