Elliot Wave

De Elliot Wave theorie is ontwikkeld door Ralph Nelson Elliott (Marysville, 28 juli 1871 – 15 januari 1948). De theorie gaat uit van zich steeds weer herhalende vaste patronen in de natuur, die ook in de aandelenmarkt terug zouden zijn te vinden.

Ralph Nelson Elliott

Ralph Nelson Elliott was een accountant die de theorie in de jaren 30 bedacht. Hij ontdekte dat er structuur in de markten zit, in plaats van de chaos die iedereen altijd denkt te zien. Die structuur bestaat uit het herhalen van cycli in beurskoersen, die veroorzaakt worden door de verschuiving van de emoties van grote groepen beleggers. Deze cycli zijn herkenbaar als zich zelf herhalende patronen in de vorm van golven.

Fibonacci reeksen

De Elliot Wave theorie maakt gebruik van Fibonacci reeksen, die bedacht zijn door Leonardo van Pisa. In deze reeksen is elk element uit de rij steeds de som van de twee voorgaande elementen, beginnend met 0 en 1.

  • 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377

De theorie gaat er van uit dat alle natuurlijke groeiprocessen, inclusief het verloop van de beurskoersen, beheerst worden door deze cijferreeksen.

Elliot Wave theorie

De Elliot Wave theorie gaat er van uit dat markten zich ontwikkelen in 5 golven. Die golven bestaan uit stijgende en dalende bewegingen, waarbij elke top telkens hoger ligt dan de vorige. Golf 1 gaat omhoog om gevolgd te worden door een golf 2 naar beneden. Golf 3 gaat weer omhoog en bereikt een hogere top dan golf 1, daarna volgt golf 4 die weer omlaag gaat. Tot slot gaat golf 5 weer omhoog en bereikt weer een hogere top dan golf 3.

Impuls golven

Impuls golven zijn de bewegingen die de zelfde richting op gaan als de trend; in dit geval dus golf 1, 3 en 5. De impuls golven bestaan zelf ook weer uit 5 kleinere golven, wat het impulspatroon genoemd wordt.

Correctieve golven

De correctieve golven bewegen zich tegen de richting van de trend in; in dit geval dus golf 1 en 4. Deze correctieve golven bestaan zelf ook weer uit 3, en is sommige gevallen zelfs uit 5 of meerdere, golven.

Toppen en bodems

De Fibonacci reeksen worden gebruikt om de toppen en bodems van de golven te berekenen. Ondanks dat deze theorie goed beschreven is en er al jaren aan ervaring mee is opgedaan, blijft het moeilijk om de golven te herkennen. Het vraagt om een flexibele interpretatie en goede koppeling aan de huidige beurssentimenten van de beursanalist om tot goede conclusies te komen.

Publicaties

  • Key to Market Behavior, door Robert Rougelot Prechter.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.