P/E ratio

De P/E, Price to Earnings, ratio is een waarderingsratio die de huidige prijs van een aandeel vergelijkt met de bijbehorende inkomsten per aandeel om de marktprestaties van een onderneming te beoordelen. In het Nederlands staat de P/E ratio bekend als de koers/winst verhouding.

P/E ratio

De P/E ratio wordt veel in de accountancy, vastgoedmarkt en beleggingswereld gebruikt en wordt berekend door de huidige koers van het aandeel te delen door de winst per aandeel. Omdat het gebruik van de P/E ratio niet altijd tot de beste beoordeling leidt is later ook nog de PEG ratio ontwikkeld.

Koers/winst verhouding

De koers/winst verhouding geeft aan hoeveel keer de winst van een bedrijf op de beurs wordt betaald door beleggers. De hoogte van de verhouding wordt ook wel gezien als een indicator; die geeft dan aan of de aandelenmarkten al dan niet te hoog gewaardeerd zijn.

Gebruik van de P/E ratio

De P/E ratio’s van bedrijven lopen meestal sterk uit een. Ondernemingen waarvan men verwacht dat ze een periode van sterke winststijgingen gaan meemaken zullen een hogere verhouding laten zien dan de bedrijven waarvan de verwachting is dat de winsten min of meer gelijk blijven.Een waarschuwing is hier echter wel op zijn plaats, niet alle aandelen kan men op deze wijze met elkaar vergelijken. Ondernemingen uit verschillende sectoren kunnen historisch gezien lagere of juist hogere groei percentages kennen en een defensief fonds zal vaak een andere ratio hebben dan een groeiaandeel uit de high tech sector.

Winst Per Aandeel

Winst Per Aandeel, of WPA, geeft aan hoeveel winst er per aandeel beschikbaar is. Men kan de WPA berekenen door de nettowinst van een onderneming te delen door het aantal uitgegeven aandelen van die onderneming.

Berekenen van P/G ratio

X = de koers van een aandeel.
Y = de winst per aandeel.
De P/E ratio is dan: X / Y.

Voorbeeld:

Beurskoers van het aandeel: 29,50 euro.
Winst per aandeel: 3,50 euro.
29,50 / 3,50 = 8,43.

Conclusie

De P/E ratio kan gebruikt worden als maat voor de waardering van een onderneming en als indicator voor een eventuele overwaardering van de aandelenmarkten. Indien er een vermoeden is dat het gebruik van de P/E ratio niet tot de beste beoordeling leidt, kan men ook nog de PEG ratio toepassen. Beide zullen altijd deel zijn van zal een uitgebreidere analyse.

Meer weten over beleggen? Lees ons artikel met vier tips voor beginnende beleggers. Of doe de cursus beleggen op onze website.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.