Herbeleggen van dividend

Het herbeleggen van de dividend inkomsten uit uw beleggingsportefeuille is een erg goede strategie voor de lange termijn! U kunt het dividend natuurlijk op uw bankrekening laten staan of uitgeven, door het te herinvesteren krijgt u een rente op rente effect wat wellicht veel aantrekkelijker is. Speciaal voor de beginnende belegger: wat is dividend?

Wat is dividend?

Dividend is de winst van een onderneming die wordt uitgekeerd aan een investeerder die risicodragend kapitaal beschikbaar heeft gesteld. De uitkering kan op 3 manieren plaats vinden, ten eerste via een uitkering in contacten, de tweede manier is via het uitgeven van nieuwe aandelen en ten derde via een combinatie van deze twee voorgaande.Een stabiel en goed doordacht dividendbeleid door een onderneming, wekt over het algemeen veel vertrouwen op bij de beleggers. Het uitkeringspercentage, de verhouding tussen de winst van een onderneming en het bedrag aan dividend, wordt de Pay Out Ratio genoemd.

Het belang van dividend

Albert Einstein vond “samengestelde interest” een van de mooiste wereldwonderen, het herbeleggen van dividenden is daar een variant op. Verschillende studies tonen aan dat door te beleggen in waarde aandelen die relatief veel dividend betalen, op lange termijn een beter rendement te behalen is dan bij beleggingen in groeiaandelen die geen rendement uitbetalen. Zeker voor investeerders met een langere beleggingshorizon valt hier een extra bonus op de koerswinsten te behalen.

Free Cash Flow

De Free Cash Flow, oftewel vrije kasstroom, is het bedrag dat een onderneming over houdt nadat het de belastingen, operationele kosten, werkkapitaal en andere investeringen heeft afgetrokken van zijn operationele winst. Dit bedrag is erg belangrijk omdat een bedrijf cash voor handen moet hebben om te kunnen investeren in groei en om de aandeelhouders te kunnen belonen door middel van dividend uitkeringen of het inkopen van eigen aandelen. Voldoende financiƫle reserves kunnen nodig zijn om mindere tijden te overbruggen of overnames uit te voeren.

Saai en weinig risico?

Waarde aandelen die veel dividend uitkeren zijn niet de meest spectaculaire aandelen, het zijn meestal gevestigde bedrijven met een sterke balans en stabiele winsten. Dit zegt echter niets over het rendement dat er te behalen valt, recent onderzoek door de gerenommeerde Wharton Business School uit de Verenigde Staten heeft aangetoond dat voor de gemiddelde particuliere belegger er hier juist de meeste winst te behalen valt. De beleggingsfondsen die investeren in deze waarde aandelen met hoge dividenduitkering doen het dan ook erg goed op de beurs.

Herbeleggen dus!

Het herbeleggen van dividend is dus een prima keuze, als u het geld niet nodig heeft en u kunt de verleiding weerstaan om er iets anders mee te gaan doen is het de weg die leidt naar een hoog rendement!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.