Les 7: Handelen in warrants

Beleggen in warrants heeft veel overeenkomsten met het beleggen in opties: er zijn call warrants, put warrants en de warrants hebben betrekking op een bepaalde onderliggende waarde. In dit deel van de cursus beleggen kunt u alles over warrants lezen en bespreken we de voordelen en nadelen.

Wat zijn warrants?

Warrants hebben net als opties betrekking op een een bepaalde onderliggende waarde: aandelen, obligaties of valuta. De prijs, die van te voren is vastgesteld, wordt wel de uitoefenprijs genoemd. De bezitter van de warrant heeft het recht om de stukken, de onderliggende waarde, te kopen of te verkopen.

Verwatering

Als de bezitter van warrants op aandelen er voor kiest om zijn recht uit te oefenen zullen er nieuwe aandelen uitgegeven worden. Dat proces wordt verwatering genoemd. Het aantal aandelen van de beursgenoteerde onderneming stijgt hierdoor op een meestal gelijkblijvende winst. De winst moet dus verdeeld worden over meerdere aandelen.

Verschil warrants – opties

Warrants lijken erg veel op opties, maar hebben toch wat verschillen. Het belangrijkste verschil is dat opties door de beurs geïntroduceerd worden en warrants worden door een onderneming / financiële instelling uitgegeven. De optiecontracten worden door de verschillende marktpartijen zelf met elkaar aangegaan, en de tegenpartij van warrants is dus altijd een onderneming / financiële instelling. Daarom kunnen beleggers wél in opties een short positie innemen maar niet in warrants. De looptijd van warrants is over het algemeen ook langer.

Hoe werken warrants op de beurs?

Warrants hebben een eigen notering op de beurs. Ze worden op dezelfde manier verhandeld als aandelen. Aan elke warrant zit een formule voor omwisseling naar de onderliggende waarde. We gaan voor het gemak uit van warrants met als onderliggende waarde aandelen. Een warrant heeft net als een optie ook tijdswaarde en verwachtingswaarde. Dat houdt eigenlijk in dat het niet aantrekkelijk is om de warrant ver voor de uitoefendatum uit te oefenen. Dat komt omdat de warrant iets hoger is geprijsd dan de waarde van directe omwisseling.

Hefboomwerking

Het aantrekkelijke van een warrant is dus niet de omwisseling naar aandelen, maar de veel grotere fluctuatie in koers dan bijvoorbeeld een aandeel. Dat komt door de hefboomwerking van warrants. Je krijgt namelijk net als met opties met een relatief kleine investering het koersrisico over een veel grotere (onderliggende) waarde. Het is dus een prima middel om snel geld te verdienen, maar aan de andere kant kan de waarde natuurlijk ook snel dalen.Elke warrant heeft een bepaalde formule voor de omwisseling van aandelen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u voor 2 warrant plus een kleine bijbetaling een aandeel ontvangt.

Call warrants en put warrants

Call warrants geven u het recht om de onderliggende waarde te kopen. Put warrants geven u het recht om de onderliggende waarder te verkopen. Dat betekent dus dat u kunt handelen op een koersstijging én op een koersdaling.

Waarom zou ik beleggen in warrants?

Met een warrant kunt u met een geringe investering een grote winst behalen, terwijl het verlies is maximaal beperkt tot uw inleg. Tevens kunt u zowel bij een stijgende aandeelkoers geld verdienen alsook bij een dalende aandeelkoers.Een warrant kan dus veel meer rendement opleveren dan een aandeel. Maar de winst wordt pas behaald als de koers van het aandeel in enige mate de juiste kant is opgegaan. Als u een call-warrant heeft, moet de koers van het onderliggende aandeel wel behoorlijk stijgen wilt u een redelijke winst behalen. Bij een put-warrant geldt het omgekeerde. Vanwege het grote aanbod aan warrants is het een interessant product.

Voordelen

  • Mogelijkheid om met een geringe investering een grote winst te behalen.
  • Groot aanbod van verschillende warrants, ook voor verre markten.

Nadelen

  • Vele malen risicovoller dan andere rechtstreekse beleggingen.
  • Kans om je totale inleg te verliezen.
  • Alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers.
  • Veel tijd nodig om dagelijkse de ontwikkelingen te volgen.
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De geboden informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van, en kan niet worden aangemerkt als deskundig persoonlijk advies. Beleggr.nl (Smart Invest) en haar redactie accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.