Les 6: Handelen in futures

Beleggen in futures lijkt erg veel op het beleggen in opties of warrants: er is een onderliggende waarde, looptijd en tussentijds zijn ze gewoon verhandelbaar op de beurs. In dit deel 6 van de cursus beleggen bespreken we de voordelen en nadelen van futures en kijken we hoe ze werken.

Wat zijn futures?

Een future, of termijncontract, is een afspraak tussen 2 beleggers: een koper en een verkoper. De afspraak is dat de koper op een bepaalde dag in de toekomst, de expiratiedatum, een bepaalde onderliggende waarde van de verkoper over neemt tegen een afgesproken prijs. Belangrijk verschil met een optie is dus dat er geen recht, maar een plicht is te kopen of te verkopen!

Onderliggende waarde

De waarde van de future is afhankelijk van de onderliggende waarde: dat kunnen obligaties, aandelen, indexen etc zijn. U kunt long gaan en short gaan in futures, zodat u kunt anticiperen op koersstijgingen en koersdalingen.

Future-prijs

Wat belangrijk is bij een future is de future-prijs, die vergelijkbaar is met de uitoefenprijs bij opties. Dit is de prijs die voor de onderliggende waarde betaald en ontvangen moeten gaan worden.

Rentecomponent

De future-prijs en de prijs van de onderliggende waarde zijn meestal bijna gelijk. Als u een future koopt of verkoopt handelt u eigenlijk in de future-prijs. Er is wel een verschil: de future-prijs geeft aan wat er aan het einde van de looptijd betaald of ontvangen moet gaan worden. Aangezien er tussen nu en het einde van de looptijd een bepaalde periode zit, is er nog een rentecomponent in de future-prijs. De dividenden die de onderliggende waarden uitkeren moet er echter wel weer van afgetrokken worden.

Geen tijdwaarde of verwachtingswaarde

Een future heeft geen tijdwaarde en verwachtingswaarde zoals bij opties. Er is echter wel een verschil, dat wordt gevormd door de rente en in mindere mate door de dividenden. De future-prijs loopt ongeveer 1 op 1 mee met de onderliggende waarde: bij een koersverandering van de onderliggende waarde van 1 de waarde van de future ook met ongeveer 1 zal veranderen! Dat is de belangrijkste eigenschap van futures.

Initial margin

Bij het handelen in futures zal de verkoper een stuk zekerheid willen hebben dat de koper aan zijn verplichtingen kan voldoen. Daar is gelukkig een oplossing voor bedacht: de koper van de futures moet altijd een bepaald bedrag storten vanwege zijn verplichting om te kopen. Dit bedrag heet wel de initial margin; deze komt op de rekening van de verkoper te staan. Dit bedrag is vaak 10% van de onderliggende waarde. U hoeft dus maar 10% te investeren over de waarde waar u beschikking over krijgt, dat is een flinke hefboom. De initial margin wordt trouwens bij het sluiten van de positie weer terug gestort.

Dagelijkse winstverrekening

Naast deze initial margin wordt er dagelijks bijgehouden wie er winst behaalt en wie er verlies behaalt. Deze winsten of verliezen op de positie worden dagelijks op uw rekening gestort of afgeschreven. Dit systeem wordt margin to market, of dagelijkse winstverrekening, genoemd.

Waarom zou ik beleggen in futures?

Het grote voordeel van futures is, net als opties, dat u geld kan verdienen in zowel een dalende beurs als ook een stijgende beurs. Let er wel op dat bij het kopen van een future het verlies onbeperkt kan zijn! Dit in tegenstelling tot het kopen van een optie. Hierbij is het verlies namelijk maximaal uw inleg.

Voordelen

  • Mogelijkheid om winst te halen in een dalende en in een stijgende beurs.
  • Instappen met kleine bedragen (door hefboomeffect).
  • Winstmogelijkheden vele malen groter dan van rechtstreekse beleggingen.

Nadelen

  • Vele malen risicovoller dan andere rechtstreekse beleggingen.
  • Kans om nog meer dan alleen uw inleg te verliezen!
  • Alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers.
  • Veel tijd nodig om de dagelijkse de ontwikkelingen te volgen.
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De geboden informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van, en kan niet worden aangemerkt als deskundig persoonlijk advies. Smartinvest en haar redactie accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.