Month: September 2014

PEG ratio

De PEG, Price/Earnings to Grow, ratio is een goede manier om de relatieve waardering van een aandeel te kunnen meten en koppelt de koers en winst per aandeel aan het verwachte groeipercentage van de winst. Bij het beoordelen van welke aandelen te kopen wordt vaak gebruik gemaakt van de koers – winst – groeipercentage verhouding …

Read More PEG ratio